Uthyrningspolicy

Saxviken Fastigheter AB’ s målsättning att erbjuda trevliga och hyresvänliga lägenheter med bra service i vackra och lugna områden.

Vi arbetar efter en gemensam uthyrningspolicy och ser gärna en blandad hyresgästsammansättning, det vill säga både äldre och yngre, studerande, arbetande, barnfamiljer och pensionärer.

Vi ser gärna att du som redan är hyresgäst vill bo kvar hos oss. Därför kan du få förtur till lediga lägenheter

Lediga lägenheter fördelas till personer som gjort en bostadsansökan och är registrerade i vår bostadskö, personer som omfattas av samarbetsavtal med kommunen eller enligt övriga överenskommelser.

Köregler

Du som söker lägenhet blir registrerad i bolagets bostadskö. Registreringen är personlig och kan inte överlåtas. Kötiden beräknas från registreringstillfället. Du som sökande måste vara aktiv var sjätte månad och uppdatera din ansökan annars stryks du ur bostadskön.

Sökande som blir erbjuden bostad men inte lämnar besked inom utsatt tid stryks ur bostadskön.

Grundkrav
Du (sökande/medsökande) ska ha fyllt 18 år och personligen närvara på visningen av lägenheten.

Du ska ha en fast inkomst så att du kan betala din hyra. Inkomsten är baserad på arbete, pension eller studiemedel. Har du inte tillräcklig inkomst godkänner vi borgensman. Om du är studerande önskar vi ha en kopia av antagningsbeskedet från högskola eller universitet.

Vi gör en rutinmässig kreditupplysning på alla sökande. Denna får inte visa på betalningsanmärkningar, skulder eller andra för boendet negativa referenser.

Positiva referenser från tidigare hyresvärdar stärker avsevärt dina chanser i urvalsprocessen.

Bedömningen av inkomsten som godtagbar grundas på Konsumentverkets riktlinjer där cirka 1/3 av inkomsten efter skatt bör kunna gå till bostadshyra.

För de lägenheter som byggs med investerarbidrag avseende nybygget på Fisketången 1 är det strikt kötid som gäller, dvs. den sökande med längst kötid som uppfyller kraven i övrigt erbjuds ledig lägenhet.

För att undvika trångboddhet i boendet ska antalet personer som bor i lägenheten vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, inredning och utrustning. Vi utgår från följande normer vid uthyrning; 1 rok: max två personer, 2 rok: max tre personer, 3 rok: max fyra personer, 4 rok: max fem personer, 5 rok: max sex personer.

Saxviken Fastigheter AB följer Boverkets föreskrifter (BFS 2016:10) när det gäller uthyrning för nybyggnadsprojektet i Uddevalla avseende Fisketången 1.

Detta innebär att vi kommer att ställa rimliga krav på den bostadssökandes
ekonomi och inte tillämpa andra inkomstkrav än vad som följer Boverkets
föreskrifter och allmänna råd (2016:10).
BFS 2016:17 HYBO 1

5 § Vid förmedling av hyresbostäder och bostäder för studerande ska en stödmottagare ställa rimliga krav på bostadssökandens ekonomi. Det är tillräckligt att det är sannolikt att hyresgästen har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.

Allmänt råd

För att fastställa vad ett hushåll behöver ha kvar att leva på kan det av kronofogdemyndigheten fastställda förbehållsbeloppet tillämpas. Förbehållsbeloppet fastställs årligen genom Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. Till disponibla medel bör räknas även försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg.