Fönsterbyte Pilen 12 Trollhättan

jul 2018

Information angående fönsterbyte

2 Juli 2018

Fönsterbyte Pilen 12 Trollhättan

Då vi har märkt att fönstren samt balkongdörrarna är gamla och dåligt isolerade har vi haft ambitionen att genomföra ett komplett fönsterbyte av alla fönster samt balkongdörrar i Pilen 12 under 2018.

Med nya energi-effektiva och underhållsfria 3-glasfönster ger det bättre isolering mot kyla samt ljud.

Inför fönsterbytet är det viktigt att ni plockar undan framför och i fönstren, samt ser till att vi har fria gångstråk i lägenheten. Plocka gärna undan ömtåliga saker.

Fönsterbytet tar normalt 1–2 dagar per lägenhet.

När vi är färdiga med fönsterbytet görs en avstädning med sopborste.

Preliminära tider

Fönsterbytet planeras startas den 9 Juli och pågå i ca 3-4 veckor med start i 10 C högst upp. Separata informations lappar om avisering om tillträde till lägenheter sker ca 2-5 dagar före och det framgår på aviseringen vad ni behöver förbereda i form av bortplockning mm.

Arbetsmoment

  • Rivning och montering av fönster
  • Flytt av fönsterbänkar till ny placering av fönster
  • Listning och fogning runt fönsterkarmar
  • Ventiler och handtag monteras på fönster
  • Utvändiga plåtarbeten
  • Fönsterputs

 

Saxviken Fastigheter har upphandlat TK Fönsterbyte som utför fönsterbytet på uppdrag av oss.

GDPR/Sekretesspolicy uppdaterad

maj 2018

Den 25 maj träder EU-s nya dataskyddsförodrning, GDPR ikraft. För att läsa mer om vad GDPR innebär kan ni läsa om detta här:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

I korthet innebär GDPR:

  • Att du har rätt att få mer utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Detta kan du läsa om i vår integritetspolicy nedan
  • Att du har möjlighet, under vissa förutsättningar, att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Att du har möjlighet att ta del av dina personuppgifter och du kan under vissa förutsättningar få dem rättade eller raderade.

 

Integritetspolicy

För oss på Saxviken har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på att tryggt och säkert sätt. Vi välkomnar därför den nya EU-förordningen GDPR som syftar till att stärka skyddet av din personliga integritet.

Vi behöver spara och behandla vissa personuppgifter om dig som hyresgäst, och dig som ansökt om att få bli hyresgäst, så som personnummer och adress och i vissa fall telefonnummer och mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna uppfylla vår del av hyresavtalet, avisera hyresavier, kontakta dig om det skulle inträffa något akut i er eller närliggande lägenhet, eller likande situationer.

Alla uppgifterna lagras elektroniskt bortsett från hyresavtalen som i original sparas i pappersformat. Vi har uppdaterat våra system och rutiner för att säkerställa att vi skyddar era personuppgifter enligt de lagkrav som ställs.

Vi har fått dina uppgifter från dig, i första hand genom ditt hyreskontrakt, men i vissa fall har dessa uppgifter kompletterats om du har mailat eller ringt in en felanmälan, en fråga el liknande. All personlig information som kommer till oss i mail eller via telefon sparas endast fram till dess att ärendet åtgärdats, i vissa fall anonymiseras uppgifterna och endast den tekniska informationen kring tex lägenhetens skick, reparationer, åtgärder på lägenheter ect förs uppgifter över till vårt fastighetssystem för att senare kunna följas upp. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter består av att kunna fullgöra vår del i hyresavtalet och behandling är nödvändig för att fullgöra vår rättsliga plikt. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är hyresgäst hos oss och därefter i 24 månader efter att avtalet upphört, därefter sparas endast de uppgifter som krävs för bokföringen. Har du anmält intresse för att bli hyresgäst hos oss sparas dina uppgifter i 12 månader och därefter raderas all information om vi inte kunnat erbjuda er någon lägenhet under den tiden.  Ev. kreditupplysningar på dig som ny hyresgäst raderas efter att hyresavtal är signerat, eller efter maximalt 3 månader.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med tredje part i de fall då det krävs, tex med polis eller annan myndighet om det rör utredning av brott eller om vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut, eller om vi behöver vidta inkassoåtgärder för att säkerställa att vår fordran blir betald. Vi kan även komma att dela dina kontaktuppgifter med en tredje part, i de fall du som hyresgäst godkänt det och då det krävs för ev åtkomst till lägenheten av tredje part. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till annan part eller till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Saxviken Fastigheter AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mail info@saxvikenfastigheter.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

 

Elektronisk hyresavi/faktura

nov 2017

Från och med december kan vi erbjuda våra hyresgäster Elektronisk faktura, e-faktura innebär en betaltjänst via din internetbank. E-faktura är ett säkert, enkelt och långsiktigt hållbart alternativ att betala sina fakturor.

Elektronisk faktura innebär flera fördelar så som att alla uppgifter är ifyllda, inga krångliga OCR-nummer eller referenser behövs, alla fakturor finns digitalt sparade i minst 18 månader och det är enkelt att ta emot och betala var du än befinner dig.

För att ansluta er till e-faktura så loggar ni in i er internetbank där ni söker ni upp Saxviken som leverantör av e-faktura, fyller i formuläret och sedan kan ni börja ta emot era kommande hyresavier elektroniskt. Det enda du behöver göra är att logga in på din internetbank och kontrollera uppgifterna, samt godkänna betalningarna. Tänk på att du måste stå på hyreskontraktet för att kunna aktivera e-faktura.

Energi optimering, Fisketången 1 Uddevalla

maj 2017

Tätning av fönster i lägenheterna.

Vi kommer att ta bort alla karmar samt lister runt alla fönster och lägga in nytt isolerings material. Arbetet förväntas ta ca 5-6 timmar per lägenhet. Vi delar ut lappar innan när vi behöver access till Er lägenhet.

Vi gör detta för att minska kallras vid fönster främst i vardagsrummet och kök.

 

EL-Rot renovering i Trollhättan

apr 2017

Under April månad startade vi en EL-Rot renovering av fastigheterna Eken 1 samt 2 och Pilen 12 i Trollhättan. Totalt 74 lägenheter.

Det innebär att vi byter ut alla gamla kablar i väggarna och kablar utanpå mot nya kablar för att få jordat överallt. Vi byter även vägguttag och strömbrytare. En ny el central med automatsäkringar och jordfelsbrytare installeras också.

Vi informerar Er som bor i lägenheten i god tid innan – en lägenhet tar ca 3 dagar att färdigställa.

Vi gör det för att husets elsystem är över 50 år och det behöver bytas av säkerhetssynpunkt och ger en bättre standard.

Förvärv av centrum fastighet i Vänersborg

dec 2016

Mitt i centrala Vänersborg förvärvades en fastighet under December. Fastigheten består av en huskropp på 1 477 Kvm innehållande 21 lägenheter. God standard i lägenheterna,- alla med tillgång till hiss. P-platser finns att tillgå.

Byte till nya lägenhetsdörrar i Trollhättan

sep 2016

Byte av ytterdörrar till lägenheterna i Trollhättan. Riddargatan 9-11 samt Drottninggatan 59.

Vi har för avsikt att byta ut alla befintliga dörrar till nya säkerhetsdörrar med start i första veckan i Oktober.

Vi gör det av flera skäl;

-Ljudisolering
Buller samt oljud från trapphuset och lukter som matos försvinner. En annan positiv effekt är att värmen stannar kvar i lägenheten när det är kallt ute.

-Inbrottsskydd
Dörrarna är inbrottsklassade i klass 3, vilket är ett av de bästa man kan få. Varje dörr kommer att ha ett tittöga. Det ökar tryggheten i boendet hos oss och vi tror att alla uppskattar det.

-Brandsäkerhet
De nya dörrarna har brandklassning vilket innebär ett effektivt skydd. Just brandklassen är något som vi anser vara viktigt att uppfylla.

Förvärv av fastighetsbestånd i centrala Trollhättan

maj 2016

Mitt i centrala Trollhättan införskaffades ett bestånd på tre fastigheter som inrymmer 74 st hyreslägenheter samt fyra lokaler. Även garage samt P-platser finns att tillgå.
Total uthyrningsbar yta är drygt 5 126 Kvm.

Fastigheterna ligger endast ett kvarter från gågata med butiker, cafe’er och restauranger.

Förråd i Trollhättan samt Uddevalla finns att hyra

maj 2016

Nu kan du hyra förråd hos Saxviken fastigheter i central Trollhättan samt Uddevalla.

Vi kan erbjuda från 6 Kvm till ca 100 Kvm

Förråd söker du på samma sätt som du söker lägenhet eller fordonsplats

Förvärv av fastighet i Uddevalla

apr 2016

Under April köptes en fastighet i centrala Uddevalla på Silentzvägen 4. Fastigheten är på 1185 Kvm och inrymmer kontor.

Parkeringarna klara

okt 2015

Nu har vi fått klartecken från kommunen att börja hyra ut parkeringarna.

Alla p-platser har ett eget nummer, fördel är att du har din egen p-plats samt att det blir närmare avstånd till lägenheten.

Ni som vill teckna en numrerad p-plats kan göra det på bifogat kontrakt som ligger i Er brevlåda. Lämna det påskrivna kontraktet till fastighetsskötare expedition eller lägg det i brevlådan utanför fastighetsskötare expeditionen så återkommer vi med p-kort samt plats nummer.

Nyckel till bommen för innergården

jun 2015

Bommen som sitter för acess till innergården kommer att få ett nytt lås.

Nyckel finns att låna över dagen på fastighetsskötare expeditionen för Er som behöver tillgång för i och urlastning av bil. Nyckel återlämnas samma dag i brevlådan utanför fastighetsskötare expedition.

I veckan så höll det på att ske en olycka på gården – vi vill ju alla att det skall vara en trygg miljö.

Byte av ytterdörrar till lägenheterna samt nya säkerhetsdörrar till källaren

jan 2015

Byte av ytterdörrar till lägenheterna

Vi har för avsikt att byta ut alla befintliga dörrar till nya säkerhetsdörrar när det blir lite varmare under mars eller april.

Vi gör det av flera skäl;

-Ljudisolering
Buller samt oljud från trapphuset och lukter som matos försvinner. En annan positiv effekt är att värmen stannar kvar i lägenheten när det är kallt ute.

-Inbrottsskydd
Dörrarna är inbrottsklassade i klass 3, vilket är ett av de bästa man kan få. Varje dörr kommer att ha ett tittöga. Det ökar tryggheten i boendet hos oss och vi tror att alla uppskattar det.

-Brandsäkerhet
De nya dörrarna har brandklassning vilket innebär ett effektivt skydd. Just brandklassen är något som vi anser vara viktigt att uppfylla.

Anläggande av parkeringar

apr 2014

Nu har vi fått klartecken av kommunen att anlägga parkeringar utanför Nordanvindsvägen 5A, 7A-7B samt från 9A till 9F. Vi kommer även att dränera grunden och byta avlopp utanför ovannämnda huskroppar samt inne på gården.

Arbetet startar i slutet på maj och beräknas vara klart i början av oktober.

Entreprenör är Ljungskile Entreprenad AB

Earth Hour lördag 29 mars

mar 2014

Lördag 29 mars kl. 20.30 – 21.30 är det Earth Hour, världens största miljömanifestation. Miljontals människor över hela världen visar då sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset en timmes tid.

Vi vill gärna uppmärksamma alla våra hyresgäster om Earth Hour. Var gärna med och släck ljuset på lördag 29/3 kl. 20.30 – 21.30.

Hyrorna är klara

feb 2014

Hyresförhandlingarna mellan hyresgästföreningen och fastighetsägarna är klara.
Den nya hyran är förhandlad för 2014 , snittet landade på 1,55% och gäller dels från 1 Januari för Uddevalla samt  för övriga områden från 1 April.

Vår förhoppning är att vi kan skicka ut hyresavierna under vecka 12. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss www. info@saxvikenfastigheter.se