Miljöarbete

Miljön ger oss energi!

Saxviken Fastigheter AB bidrar till en hållbar utveckling genom att ta miljöhänsyn vid investeringar, hushålla med energi och bidra till en långsiktig utveckling för människor och miljö.

Miljöarbetet utvecklas kontinuerligt och omfattar områdena drift, administration och byggprojekt.