Ledning

Richard Falk

  • Född 1967.
  • Ägare.
  • Olika chefsroller sedan 1997, medlem i ledningsgrupper sedan 2010.