Organisation

Saxviken Fastigheter AB ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Ett stort mått av självständigt arbete och egna beslut i alla befattningar, engagerar och ger drivkraft där kundvård och välskötta fastigheter är honnörsord.

Förvaltningsorganisationen är uppdelad efter varje marknadsområde, för varje område finns en operativchef som ansvarig. Hela vår organisation genomsyras av korta beslutsvägar detta i kombination med lokal närvaro skapar en stark förankring inom varje marknadsområde.

Koncernledningen består av ägare, ekonomichef samt förvaltningschef. Koncernledningen har det övergripande ansvaret för bland annat strategifrågor, affärsutveckling, investeringar och försäljningar, ekonomistyrning, resultatuppföljning, personal- och informationsfrågor.

De koncerngemensamma funktioner som Marknad,analys,värdering,ekonomi samt projektutveckling bedrivs från högkvarteret i Göteborg.