Hyresinbetalning

Saxviken Fastigheter AB följer hyreslagen om inbetalning av hyra. Hyresnivån bestäms i förhandlingar med hyresgästföreningen. Flera olika parametrar bestämmer hyran. Faktorer som har betydelse kan bland annat vara lägenhetens storlek, planlösning, hiss, tvättstuga, förvaringsutrymme, fastighetsservice, närhet till kommunikationer och läge. Jämförelser görs med det allmännyttiga beståndet för att ge skäliga hyror.
Läs mer på Hyresgästföreningens hemsida

När ska hyran betalas?

Hyran betalas månadsvis i förskott. Fyra gånger per år får du hyresavier av Saxviken Fastigheter AB. Hyresavierna avser i samtliga fall de tre följande månaderna. För att undvika kravavgift måste hyran betalas före den sista i varje månad.

Bankgiro eller autogiro

Du kan själv välja hur du vill betala hyran. Skulle du sakna någon hyresavi använder du ett vanligt inbetalningskort för bankgiro. Glöm inte att förutom bankgironummer även skriva ditt namn, adress och kontraktsnummer, samt vilken månad hyran avser på inbetalningskortet.

Autogiro ger fördelen att du inte riskerar att glömma att betala hyran i tid. Autogiro är en service som inte kostar något extra. Det enda villkoret är att det finns pengar på ditt konto när betalningen ska göras.

Vad händer om du glömmer att betala hyran

Var noga med att betala hyran i tid då upprepat försenad hyresinbetalning är ett giltigt skäl för uppsägning av hyreskontrakt. Så länge du inte fått en påminnelse om hyran kan du betala in avgiften med befintligt inbetalningskort. Om du ännu inte har betalat hyran efter sju till åtta dagar kommer en påminnelse i brevlådan tillsammans med 80 kronor i kravavgift.

Om du inte har betalat hyran trots påminnelsen och inte kontaktat Saxviken Fastigheter AB, skickas ditt ärende vidare till inkasso. Vi anlitar ett externt inkassoföretag för dessa ärenden. När ärendet ligger hos inkassoföretaget tillkommer inkassoavgifter. Om du ändå inte betalar din skuld görs en ansökan till kronofogdemyndigheten om vräkning. I detta fall kontaktas även socialförvaltningen.