Ansökan om lägenhetsbyte

För att genomföra ett lägenhetsbyte krävs att du som ansöker fyller i och skickar in en bytesblankett till Saxviken Fastigheter AB. Bytesblankett hittar du här

Byten mellan hyresrätt/villa eller bostadsrätt är inte möjligt.

Handläggningstiden är minst 1 månad från det att komplett ansökan kommit oss tillhanda. Komplett ansökan innebär ifylld blankett, kompletterande handlingar etc.

Så snart ansökan har kommit oss tillhanda skickar vi ut en bekräftelse på mottagen ansökan per brev (bekräftelse kan även ges via e-post om denna är ifylld på blanketten). Efter mottagen ansökan går vi igenom alla handlingar och stämmer av med den tilltänkta hyresgästens nuvarande hyresvärd för att få hyresreferenser och för att höra hur de ställer sig till bytet. Därefter får du som ansökt om lägenhetsbyte skriftligt besked huruvida bytet blir godkänt eller inte. Observera att det kan ta upp till en månad innan du får besked.

Om bytet blir godkänt uppmanas du att ta kontakt med Saxviken Fastigheter AB för en avflyttsbesiktning av lägenheten. Besiktningen ska vara godkänd senast två veckor före flyttdag. När besiktningen väl är utförd och alla parter är överens så bokas en tid för kontraktskrivning. Kontraktets startdatum blir den första i nästföljande månad efter besiktningsdagen.