Hyra ut i andra hand

Här har vi samlat information för dig som funderar på att hyra ut din lägenhet i andra hand. För att hyra ut din lägenhet i andra hand krävs godkänd anledning och skriftligt tillstånd från Saxviken Fastigheter AB. Ansökan lämnas in i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja. Andrahandsuthyrningen är godkänd först då du fått en skriftlig bekräftelse från oss.

Tänk på att du står som ansvarig för lägenheten och hyran så länge du är registrerad som hyresgäst på kontraktet, detta gäller även om du hyr ut i andra hand. Olaglig andrahandsuthyrning medför att du mister din hyresrätt.

Blanketter för uthyrning i andra hand finns att ladda hem under blanketter. Ifylld och underskriven blankett, samt kopia på ifyllt andrahandskontrakt, skickas eller lämnas in till vår kundtjänst.

Vad krävs för att få hyra ut i andra hand
En förutsättning för att få hyra ut lägenheten i andra hand är att det finns så kallade beaktansvärda skäl. Det är du som hyresgäst som vid ansökan ska styrka att förutsättningarna för att få hyra ut i andra hand är uppfyllda. Detta kan du till exempel göra genom arbetsgivar- eller studieintyg.

Exempel på godtagbara skäl till uthyrning är:

• Tillfälliga studier eller arbete på annan ort
• Provsammanboende (endast ett år utan förlängning) under förutsättning att hyrestagare har god ekonomi
• Militärtjänstgöring
• Längre sjukhusvistelse eller annan rehabilitering

För att få hyra ut i andra hand bör perioden vara minst ett år, ansökan ska vara skriftlig och uthyrningen ska skriftligen bekräftas av hyresvärden. Efter ett år ska eventuell förlängning av uthyrningen på nytt bekräftas av hyresvärden.