FINANSIELL INFORMATION

Ekonomiska mål

Saxviken Fastigheter ska ge en långsiktig och stabil avkastning på eget kapital på mellan 12 – 15 %.