Mitt i centrala Vänersborg förvärvades en fastighet under December. Fastigheten består av en huskropp på 1 477 Kvm innehållande 21 lägenheter. God standard i lägenheterna,- alla med tillgång till hiss. P-platser finns att tillgå.