Byte av ytterdörrar till lägenheterna i Trollhättan. Riddargatan 9-11 samt Drottninggatan 59.

Vi har för avsikt att byta ut alla befintliga dörrar till nya säkerhetsdörrar med start i första veckan i Oktober.

Vi gör det av flera skäl;

-Ljudisolering
Buller samt oljud från trapphuset och lukter som matos försvinner. En annan positiv effekt är att värmen stannar kvar i lägenheten när det är kallt ute.

-Inbrottsskydd
Dörrarna är inbrottsklassade i klass 3, vilket är ett av de bästa man kan få. Varje dörr kommer att ha ett tittöga. Det ökar tryggheten i boendet hos oss och vi tror att alla uppskattar det.

-Brandsäkerhet
De nya dörrarna har brandklassning vilket innebär ett effektivt skydd. Just brandklassen är något som vi anser vara viktigt att uppfylla.