Under April månad startade vi en EL-Rot renovering av fastigheterna Eken 1 samt 2 och Pilen 12 i Trollhättan. Totalt 74 lägenheter.

Det innebär att vi byter ut alla gamla kablar i väggarna och kablar utanpå mot nya kablar för att få jordat överallt. Vi byter även vägguttag och strömbrytare. En ny el central med automatsäkringar och jordfelsbrytare installeras också.

Vi informerar Er som bor i lägenheten i god tid innan – en lägenhet tar ca 3 dagar att färdigställa.

Vi gör det för att husets elsystem är över 50 år och det behöver bytas av säkerhetssynpunkt och ger en bättre standard.